Om

Netværk af erfarne IT-projektledere

Baggrund

Netværket har eksisteret som et velfungerende, stabilt og selvkørende netværk med 20-30 medlemmer og egen arrangementskomité fra omkring 1998, først under Dansk IT og fra 2017 med Ative som hosting partner. Ansøg om medlemsskab her.


Formålsparagraf for netværket

Netværkets fokus er projektledelse og ledelse med relation til IT. Netværkets arbejde og mødeaktivitet skal være udbytterigt, både for medlemmerne og for arbejdsgivere, i form af medlemmets løbende kompetenceudvikling og tilegnelse af ny viden på et højt fagligt niveau.

 

Netværket er et fortroligt forum, hvor man får kvalificeret sparring på faglige udfordringer, og inspiration til nye angrebsvinkler og metodeanvendelser. Ekspertise og erfaringer deles medlemmerne imellem, og lærdom fra både fejl og succeser kommer på dagsordenen.


Koncept og indhold

Medlemmerne, som typisk er senior projektledere, driver selv netværket, men hostes af firmaet Ative som har mange års erfaring inden for agil projektledelse og softwareudvikling.


Der afholdes ca. 6 årlige arrangementer som består af en faglig del på 3-4 timer startende kl. 15 og en efterfølgende social del med en middag på en nærliggende restaurant.


Arrangementerne afholdes typisk på en af medlemmernes arbejdsadresser, ligesom indlægsholdere i stor udstrækning inviteres ind via medlemmernes eget netværk og kontakter.


Arrangements komitéen,  består af 3-4 medlemmer som på skift vælges på et af de årlige netværksmøder.Arrangementskomitéen vælger indlæg ud fra en bruttoliste af forslag, som medlemmerne selv bidrager til enten løbende eller på et af de årlige netværksmøder. Indlægsholdere kan enten være interne (fra medlemsskaren eller hosting-virksomheden) eller eksterne.


Foredragsholdere hyres typisk mod en erkendtlighed, som f.eks. en vin-gave, eller i specielle tilfælde mod et honorar.


De faglige indlæg kan have flere forskellige strukturer – ren forelæsning, forelæsning med øvelser, erfaringsudveksling blandt medlemmerne, behandling af dilemmaer og sparring, læring om nye trends og metoder mv.


Netværket har stor fokus på det sociale sammenhold og samvær som en del af erfaringsudvekslingen, hvorfor der typisk også arrangeres andre sociale arrangementer på initiativ fra medlemmerne.


Medlemmer optages primært via anbefalinger fra netværkets medlemmer eller hosting partner og godkendes herefter for optagelse af netværket. Antallet af medlemmer er maks. 30 personer.


Økonomi 

Medlemmer af Netværket opkræves årskontingent som en årlig kursusafgift, se vilkår.


Medlemsprofiler

Netværkets medlemmer og de repræsenterede virksomheder fremgår af medlemsoversigten.


Leveregler

I øvrigt henvises til Netværkets Leveregler, se her 


Skriv til NETVÆRK af erfarne IT-projektledere


Udfyld formularen til højre eller skriv til

formand@it-pl.dk eller  ak@it-pl.dk.


Venlig hilsen

Arrangementskomitéen